Friday, April 9, 2010

Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зориулан "Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм"-ийг орууллаа. /Нэрэн дээр дарж татаж авна уу./
НБ, ТНБ-ийн 4-р курсын оюутнууд "Бүртгэлийн стандарт, мэргэжлийн ёс зүй" хичээл дээр  энэхүү дүрмээс товчлол хийж шалгуулна уу.

0 comments:

Post a Comment

Нягтлан бодох бүртгэл бол бизнесийн хэл мөн.

Modified by Blogger Tutorial

Нягтлан бодох бүртгэл ©Template Nice Blue. Modified by Indian Monsters. Original created by http://ourblogtemplates.com

TOP